Słowo Boga – (Mt 13,18-23)

Słowo Boga przemienia serca…


EWANGELIA – (Mt 13,18-23)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.”


 

 

Słowo Boga przemienia serca.

 

I przychodzi zły, porywa to co zasiane.

Chce wyrwać Słowo z naszego serca.

 

Jak to czyni?

 

Przyjrzyj się sobie dokładnie.

To ważna sprawa w osobistym rozwoju.

 

Postaw sobie pytania:

 

Co mi przeszkadza słuchać Słowa?

Co w codzienności zagłusza jego dźwięk?

 

Albo lepiej, spójrz pozytywnie.

 

Gdzie i od kogo słyszę Boże Słowo?

Jak mogę wygospodarować czas na jego czytanie?

 

Usłysz, czytaj i resztę zostaw Słowu Boga.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.