Słowo jak ogień

EWANGELIA – (Łk 12, 49-53) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadani wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.

Przychodzi Chrystus.

A Jego słowo jak ogień.

*

I jeden stanie przeciw drugiemu.

*

Ojciec przeciw synowi.

Córka przeciw matce.

Teściowa przeciw synowej.

*

Tak będzie, chyba że…

Będą jednej wiary i jednego ducha. 

*

A Słowo Boga, Słowo Prawdy.

Albo ich poróżni, albo zjednoczy.

  • DeNews
  • 558
  • 2
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.