Słowo jak ziarno – (Mt 13,31-35)

Daj sobie i innym…


EWANGELIA  (Mt 13,31-35)

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach”.
Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”.
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”.


 

 

Ziarno wpada w ziemię.

Powoli zapuszcza korzenie.

Przynosi plon stokrotny.

 

Warunek jest jeden.

Musisz wrzucić ziarno w ziemię.

 

Słowo Boże wpada do serca.

Powoli zapuszcza korzenie.

Przynosi plon nawrócenia.

 

Warunek jest jeden.

Musisz zasiać Słowo Boże.

 

Nie denerwuj się, gdy ktoś od razu się nie nawraca.

Nie denerwuj się, gdy ktoś od razu na dobrą stronę mocy nie przechodzi.

 

Podlewaj i módl się.

Pozwól by ziarno zakiełkowało.

 

Daj sobie i innym czas.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.