Śmierć i narodziny – (J 12, 24-26)

Tak umiera… A rodzi się…


Ewangelia (J 12, 24-26)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».


 

 

Wyrzeczenia, o tym było wczoraj.

Wyrzeczenia prowadzą do śmierci.

 

Umiera wtedy egoizm.

Rodzi się miłość.

 

Umiera wtedy pycha.

Rodzi się pokora.

 

Tak, umiera w nas stary człowiek.

A rodzi się nowy człowiek.

 

Tak, umierasz dla świata.

A rodzisz się dla wieczności.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.