Społeczność

EWANGELIA – (Mt 5, 17-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Twitter ma swoją społeczność.

Facebook ma swoją społeczność.

Różne kluby mają swoje społeczności.

*

Każda z nich ma swoje zasady.

Każda z nich ma swoje prawa.

*

Za nieprzestrzeganie tych zasad, usuwają.

Za niestosowanie się do nich, blokują.

*

Kościół ma swoją społeczność.

Kościół ma swoje prawa i zasady.

*

Kto ich nie przestrzega, będzie najmniejszy.

Kto ich uczy i przestrzega, będzie największy.

*

Te prawa dotyczą społeczności.

Co więcej, te prawa dotyczą społeczeństwa.

*

A pomiędzy tymi dwoma.

Istnieje ogromna różnica.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.