Sport – (J 8,51-59)

Bądź fair play…


EWANGELIA – (J 8,51-59)
Jezus powiedział do żydów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do Niego żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy – a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy – kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał /go/ i ucieszył się. Na to rzekli do Niego żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.


 

 

Trening najbardziej kojarzy się ze sportem.

A nasz Wielki PO(s)T to trening charakteru.

 

Sport kształtuje charakter i nikogo, nie trzeba o tym przekonywać.

Czyni to wtedy, gdy pierwiastek materialny jest poddany duchowemu.

 

Sport wzmacnia ciało, ale i uczy wytrwałości, systematyczności, poświęcenia…

Jednym słowem mówiąc uczy przezwyciężania siebie.

 

A nie ma większego zwycięstwa, niż zwycięstwo nad samym sobą.

A sport musi być uczciwy, z godnością i szacunkiem dla przeciwnika.

 

Wtedy kształtuje charakter, a więc duchowe oblicze człowieka.

 

 

„Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego.

Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.”

 

Szacunek do przeciwnika, polega na wysłuchaniu jego racji.

Szacunek do przeciwnika, pozwala mu zostać przy swoim.

 

Bądź fair play i w życiu, i na stadionie.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.