Sposób – (J 12,24-26)

Plonem jest…


EWANGELIA (J 12,24-26)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.


 

 

Chrystus umiera na krzyżu.

Plonem jest życie wieczne.

 

Męczennicy oddają życie za wiarę.

Plonem jest rozkwit wiary w tych miejscach.

 

Rodzic poświęca się, spala dla swoich dzieci.

Plonem jest piękny człowiek w swoim człowieczeństwie i wierze.

 

Nauczyciel, który tłumaczy setny raz…

Kapłan co rozgrzesza 777… raz…

Lekarz co na dyżurach ratuje życie…

Pani co w cichości sprząta nasze ulice…

Pan co ogarnia wszystko niezauważalnie…

 

Świat kręci się dzięki takim ludziom.

Co życie swoje na milion sposobów oddają.

 

Każdy musi znaleźć swój sposób.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.