Sposób na szczęście do późnej starości – (Mt 5,1-12a)

Osiem ma sposobów na szczęście…

 


EWANGELIA (Mt 5,1-12a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

 

denews_logo1


 

 

Miał przyjść.

Przywrócić królestwo.

Pokonać wrogów.

Zaprowadzić porządek.

 

Przychodzi i mówi.

Szczęśliwi co milczą.

Szczęśliwi pokorni sercem.

Szczęśliwi prześladowani.

 

Osiem ma sposobów na szczęście.

Tak dalekich od marzeń i oczekiwań.

„A myśmy się spodziewali” – powiedzą Apostołowie.

 

Mamy swoje wyobrażenie Boga.

Mamy swoje oczekiwania względem Chrystusa.

Mamy swoje wizje szczęścia i spełnienia w życiu.

 

I rozczarowuje taki Bóg, co inaczej wszystko postrzega.

Ma Swój sposób na szczęście do później starości.

 

Gdy spotykam ludzi starych i uśmiechniętych.

Oni mówią o Bogu, o drugim człowieku, byciu dla…

 

Na końcu, albo i wcale mówią o sobie.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.