Stać na straży – (Mt 5,17-19)

Polega na tym…


EWANGELIA (Mt 5,17-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.


 

 

Stać na straży Ewangelii.

Stać na straży wartości.

Stać na straży bożego prawa.

 

Nie polega na tym, by pilnować ludzi.

Nie polega na tym, egzekwować od innych.

Nie polega na tym, by dostosowywać do bieżącej mody.

 

Polega na tym, że to ja pierwszy uczę się tego.

Polega na tym, że to ja pierwszy to wypełniam.

Polega na moim świadectwie, wśród wzburzonych fal świata.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.