Stanowczość i zdecydowanie – (Mk 1,21-28)

W tych i wielu innych sytuacjach…

 EWANGELIA (Mk 1,21-28)

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.


 

 

Dobrze o tym wiesz, że:

 

Gdy wychowujesz dzieci.

Gdy wspinasz się po górach.

Gdy podejmujesz biznesowe decyzje.

 

W tych i wielu innych sytuacjach.

Potrzebna jest stanowczość i zdecydowanie.

 

Gdy życie podsuwa łatwe rozwiązania.

Gdy duch nieczysty podpowiada grzech.

Gdy na serio prowadzisz życie duchowe.

 

Wtedy potrzebne jest twoje stanowcze i zdecydowane:

Milcz i zostaw mnie w spokoju.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.