Strata i zysk

EWANGELIA – (J 12, 24-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

Trzeba umieć stracić.

By zyskać jeszcze więcej.

*

Trzeba puścić w obieg monetę.

By kiedyś odebrać dwie.

*

Trzeba pozwolić dziecku pójść swoją drogą.

By kiedyś przyprowadziło ci wnuki.

*

Chcesz zachować wszystko?

Wszystko wymknie ci się z rąk.

*

Lecz, gdy tu na chwilkę życia, zrezygnujesz z siebie.

Tam odnajdziesz siebie na wieczność.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.