Świadectwo wiary – (J 15,26-16, 4a)

Każdego dnia…


EWANGELIA (J 15,26-16, 4a)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.


 

 

Dawaj świadectwo.

 

Każdego dnia.

W spotkaniu z drugim człowiekiem.

W sytuacjach zaplanowanych i przy okazji.

 

Nigdy nie będziesz sam.

 

Otrzymaliśmy Ducha Prawdy.

Wspomaga nas Duch Pocieszyciel.

Wspiera nas Duch Odwagi i Męstwa.

 

A łatwo nie będzie.

 

Powiedzą, że ci odbiło.

Ktoś cię nie zatrudni lub ktoś zwolni.

A może będzie trzeba oddać swoje życie.

 

Chrystus z góry mówi co cię czeka i jest z tobą.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.