Światłość i prawda – (Łk 2,22-32)

Dziś Ofiarowanie Pańskie…

 


EWANGELIA (Łk 2,22-32)

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.


 

 

Dziś Ofiarowanie Pańskie.

Dziś Matki Bożej Gromnicznej.

Dziś ze świecą przychodzimy do świątyni.

 

Gdy podejdę do światła.

Wtedy zobaczę jaki tak sukienka ma naprawdę kolor.

Wtedy zobaczę, czy czasem nie ma plamy na koszuli.

Wtedy mam szansę zmienić strój, by elegancko wyglądać.

 

Gdy zbliżę się do prawdy.

Wtedy zobaczę jaki ja naprawdę jestem.

Wtedy zobaczę wszystkie moje grzechy.

Wtedy mam szansę coś zmienić, by być blisko Boga.

 

Chrystus jest pełnią prawdy o mnie.

Chrystus jest światłem na moje oświecenie.

Chrystus jest moją chwałą i zbawieniem moim.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.