Święta bezbronność – (Łk 9,43b-45)

Oto Bóg wydany w twoje ręce…

 


EWANGELIA  (Łk 9,43b-45)

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.


 

 

Kapłan niosący Komunię do chorych.

Kapłan błogosławiący Najświętszym Sakramentem.

Człowiek przyjmujący Komunię Świętą.

 

Oto Bóg wydany w ręce ludzi.

Oto Bóg ryzykujący nieuszanowanie.

Oto Bóg bezbronny w rękach człowieka.

 

Oto Bóg wydany w twoje ręce.

Świętość stała się bezbronna.

Byś i ty stał się bezbronny wobec Boga.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.