Szpital codzienny – (Łk 11, 47-54)

Stawiasz pomniki na ulicach…

 


EWANGELIA (Łk 11, 47-54)
Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.


 

 

Stawiasz pomniki na ulicach.
Odsłaniasz je uroczyście.
Przecinasz wstęgę z uśmiechem.
Wycierasz twarz ich życiorysem.

Zostaw świętych w spokoju.
Nie potrzebują pomników.
Ani na ulicach twoich miast.
A tym bardziej w twoim sercu.

Kościół to nie muzeum.
Życie to nie wystawa.

Kościół to nie pracownia rzeźbiarska.
Kościół, życie to szpital codzienny.
Gdzie pochylasz się nad człowiekiem.

 

  • DeNews
  • 1321
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.