Tajemnica Eucharystii – Boże Ciało – (J 6,51-58)

Bóg, wielki i potężny.

A taki drobny i kruchy…

 


EWANGELIA (J 6,51-58)
Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.


 

 

Tajemnica Eucharystii.

 

Bóg, wielki i potężny.

A taki drobny i kruchy.

 

Tak bardzo bezbronna.

To tylko miłość tak potrafi zaufać.

 

Teraz możesz ją zniszczyć.

Albo miłością odpowiedzieć.

 

Teraz możesz przejść obojętnie.

Albo przyjąć ją w Komunii Świętej.

 

Teraz możesz pójść przez życie sam.

Albo możesz iść z samym Bogiem.

 

Gdy kapłan unosi Hostię.

Ukazuje Ciało Chrystusa.

 

A Ty, stajesz przed wyborem.

Przyjmij i odpowiedz miłością.

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.