Tak jestem gotowy – (Łk 12, 35-38)

Pozmieniało się…

 


EWANGELIA  (Łk 12, 35-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».


 

 

Pozmieniało się.

 

W Starym Testamencie.

Człowiek przepasywał biodra.

Wychodził na poszukiwanie Boga.

 

W Nowym Testamencie.

To Bóg przychodzi do człowieka.

Przychodzi do i dla ciebie.

 

Przepasane biodra.

Zapalone pochodnie.

Oczekiwanie w sercu.

 

Tak jestem gotowy, na spotkanie.

Tak jestem gotowy, gdy Pan przyjdzie.

Tak jestem gotowy, by pójść za Chrystusem.

 

  • DeNews
  • 959
  • 2
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.