Tak rozpala się miłość – (Mt 9, 14-15)

Tak gaśnie…


EWANGELIA (Mt 9, 14-15)
Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć”.


 

 

Tam, gdzie jest Bóg, tam jest miłość.

Tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg.

 

Przyszedł czas postu.

 

Czas rozdzierania serca, a nie szat.

Czas rozpalania miłości tam, gdzie przygasła.

 

Podejmij post z wiarą.

 

Nie dla odchudzania, ale dla ducha.

Nie dla oczyszczenia organizmu, ale dla nawrócenia.

 

Podejmij post.

 

Post, modlitwa i jałmużna.

Tak gaśnie egoizm i rozpala się miłość.

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.