Te trzy, to cały ty – (Łk 11, 42-46)

To czyń, a tamtego…


EWANGELIA (Łk 11, 42-46)
Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: „Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą”. Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: „Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz”. On odparł: „I wam, uczonym w Prawie, biada. Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie”.


 

 

To czyń, a tamtego nie opuszczaj.

 

Dusza, rozum i ciało.

Te trzy, to cały ty.

 

Czytaj, pisz, oglądaj.

Rozwijaj się intelektualnie.

 

Biegaj, pływaj, spaceruj.

Dbaj o swoje zdrowie.

 

Spowiadaj się, słuchaj Ewangelii, módl się.

Prowadź życie duchowe.

 

Dusza, rozum i ciało, to cały ty.

Jedno czyń, a drugiego i trzeciego nie opuszczaj.

  • DeNews
  • 421
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.