Ten będzie zbawiony – (Łk 3,15-16.21-22)

Czas iść w…


EWANGELIA (Łk 3,15-16.21-22)

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.


 

 

Jan chrzci.

Chrystus przyjmuje chrzest.

I ja zostałem zanurzony w wodzie życia.

 

Trzydzieści lat temu.

96% Polaków było ochrzczonych.

 

Dziś już to wygląda inaczej.

92 % Polaków jest ochrzczonych.

 

Ta liczba maleje i bardzo dobrze.

Czas iść w jakość, a nie w ilość.

 

Choć ból serce ściska, gdy pomyślę, że:

 „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony;

a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Mk 16,16)

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.