To, co pozwala pójść za Jezusem – (Mk 2, 13-17)

Czy masz w sobie…


EWANGELIA – (Mk 2, 13-17)
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: „Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?” Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.


 

 

Lewi.

 

Kolaborant.

Pogardzany.

Wykluczony.

 

Spojrzał na niego Chrystus.

Powiedział – „Pójdź za Mną”.

Zaprosił go, do relacji z Sobą.

 

Lewi.

 

Zdecydowany.

Odważny.

Zdeterminowany.

 

Zostawił wszystko i poszedł za Jezusem.

 

 

Pierwsze cechy nie wykluczają.

Drugie, pozwalają pójść za Jezusem.

Czy mam w sobie TO, co pozwala mi pójść za Jezusem?

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.