To czego nie widać – (J 3,7b-15)

Każdy z nas ma w sobie Ducha…


EWANGELIA – (J 3,7b-15)
Jezus powiedział do Nikodema: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”. W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: „Jakżeż to się może stać?” Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: „Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”.


 

 

Nie widać grawitacji.

Ale widać chodzących ludzi.

 

Nie widać wiatru.

Ale widać kołyszące się drzewa.

 

Nie widać Ducha.

Ale widać kochających się ludzi.

 

Wielu rzeczy nie widać na tym świecie.

A jednak istnieją i można je poznać po owocach.

 

Owocami zaś Ducha, jest:

Miłość i Radość.

Pokój i Cierpliwość.

Dobroć i Życzliwość.

Wierność i Łagodność.

Opanowanie i Pokora.

 

Każdy z nas ma w sobie Ducha.

Jakie owoce przynosi twój Duch?

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.