To dopiero początek – Niedziela Zmartwychwstania

Myśleli, że to koniec.

Jak bardzo się …

 


EWANGELIA (J 20,1-9)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.

logo do teks


 

 

 

Myśleli, że to koniec.

Jak bardzo się mylili.

 

Gdy odchodzi ktoś bliski.

To wiedz, to dopiero początek.

 

Pobiegły kobiety do grobu.

 

Kamień odsunięty.

Płótna nietknięte.

Tylko chusta zwinięta.

 

Przybiegł Piotr.

Przybiegł Jan.

Umiłowany to był uczeń.

 

Weszli do środka.

Zobaczyli i uwierzyli.

 

Wszystko sobie przypomnieli.

Wszystko im się poskładało.

 

Trzy dni minęły.

Ten Który umarł żyje.

 

Bóg.

Człowiek.

Chrystus.

 

Gdy uwierzysz Bogu.

Gdy pójdziesz za Słowem.

 

Wszystko ci się poukłada.

Wszystko rozsypane poskłada.

 

I nadzieja.

Najgłośniej będzie wołać.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.