To jest coś więcej – (Łk 11, 29-32)

Nie ważne…


EWANGELIA (Łk 11, 29-32)
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.


 

 

Nie ważne, co było przyczyną.

 

Nawołujący Jonasz, czy mądrość Salomona.

Spotkanie z Ojcem Świętym, czy rozmowa z przyjacielem.

Miłe wydarzenie jak ślub, czy przykre jak pogrzeb kogoś bliskiego.

 

Nie ważne, co było przyczyną twojego nawrócenia.

Przemiana jest zawsze łaską i miłosierdziem Boga.

 

I zawsze, to jest coś więcej niż Jonasz, Salomon i mój wysiłek.

Proś o łaskę przemiany, by nie osiąść na mieliźnie.

 

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.