To jest najważniejsze – 19.08.16

Dziękuję uczonemu, że zadał to pytanie…

 


EWANGELIA (Mt 22,34-40)
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

 

denews_logo


 

 

Dziękuję uczonemu w Prawie.

Wystawił Chrystusa na próbę.

Zadał pytanie.

Jedno z najważniejszych pytań.

 

Które przykazanie?

Jest pierwsze.

Najważniejsze.

Ponad innymi.

 

Będziesz kochał.

Będziesz miłował.

Będziesz z sercem podchodził do Boga.

Drugie jest podobne.

Będziesz z sercem podchodził do ludzi.

 

Nie kalkuluj.

Serce jest najważniejsze.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.