To się uda – (Mk 1,12-15)

Krótkie zdanie a…

 EWANGELIA (Mk 1,12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.


 

 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”

 

Krótkie zdanie.

A czterdzieści dni w nim ujęte.

 

Czterdzieści dni postu.

Modlitwy na pustyni.

 

Czterdzieści długich dni i nocy.

Zmagania, prób i walki.

 

Czterdzieści dni pokusy.

W której nigdy nie jesteś sam.

 

Sam nie dam rady.

To już wiem.

 

Chrystus jest ze mną.

Bo on też to wie.

 

A z Jezusem.

To się uda.

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.