To takie ludzkie

EWANGELIA – (Łk 11, 29-32)
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Chcemy znak.

To takie ludzkie.

*

Osoba zakochana chce znak.

Ludzie biznesu szukają sygnałów.

Lekarz szuka objawów u pacjenta.

Sędzia dopatruje się oznak skruchy.

*

Chcemy znak.

To takie ludzkie.

*

Daj Panie Boże znak, że jesteś.

Daj Panie Boże znak, że czuwasz.

Daj Panie Boże znak, że pamiętasz.

Daj Panie Boże znak, że kochasz.

*

Chcemy znak.

To takie ludzkie.

*

I mamy znak.

Znak Jonasza.

Znak Syna Człowieczego.

Chcemy znak, a czy potrafimy go dostrzec?

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.