To trzeba obmodlić – (Łk 6,12-19)

Jezus długo się modlił…

 


EWANGELIA (Łk 6,12-19)
Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.


 

 

 

Po długiej modlitwie, podjęta decyzja.

Jezus wybiera dwunastu apostołów.

Bo ważne, aby zbudować dobrą drużynę.

 

Tych dwunastu ludzi, zmieni potem bieg historii świata.

 

Czy wymodliłeś sobie żonę, męża?

Czy modlisz się z całą swoją rodziną?

Czy prosisz Boga o wiarę, by nie ulec zwątpieniu?

 

Czy prosisz w sprawie…

Tak dużo jest spraw do obmodlenia.

A jeśli nie, to nie miej potem pretensji do Boga.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.