To wielka przygoda – (Mk 16,9-15)

Wiara to …

 


EWANGELIA (Mk 16,9-15)
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

logo do teks


 

 

Bóg ma swój plan.

Bóg ma swoją pedagogikę.

 

Wiara to ciągłe wzrastanie.

Wiara to nieustanne dojrzewanie.

 

To przyjmowanie tajemnicy.

Całym sercem i całym życiem.

 

Nic nie jest tu za pstryknięciem palcem.

 

Wiara to potężna wiedza.

Wiara to potężna praca nad sobą.

 

To nieustanna relacja z Bogiem.

 

W której czasem jestem bliżej, a czasem się oddalam.

W której czasem Bóg jest bliżej, a czasem się oddala.

 

Wiara to wielka przygoda.

Relacji Boga i człowieka.

 

A ty jak budujesz tę relacje?

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.