Tracą tu, lecz nie tam – (J 12, 24-26)

Ten, kto…


EWANGELIA (J 12, 24-26)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».


 

 

Ten, kto opiekuje się chorym.

Ten oddaje życie.

 

Ten, kto przemilcza urazy.

Ten oddaje życie.

 

Ten, kto rezygnuje ze swojej racji.

Ten oddaje życie.

 

Ten, kto trwa w miłości, gdy miłości zabraknie.

Ten oddaje życie.

 

Ten, kto wychowuje dzieci.

Ten oddaje życie.

 

Ten, kto…

 

Tak wielu jest ludzi dookoła nas.

Co oddają swoje życie za nas.

 

Tracą życie tu.

By odzyskać je tam.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.