Trójca Święta – (J 3, 16-18)

Tak Bóg umiłował świat…


EWANGELIA – (J 3, 16-18)
Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.


 

 

Tajemnica wiary.

Jeden Bóg.

Trzy Osoby.

 

Tak Bóg umiłował świat.

Że, dał Swojego Syna Jednorodzonego.

A Razem posyłają nam Ducha Świętego.

 

Wielbimy Ich odrębność.

Jedność w istocie.

Równość w majestacie.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.