Trójca Święta jest jak … – (J 3,16-18)

Konia z rzędem temu, kto to ogarnie…

 


EWANGELIA (J 3,16-18)
Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.


 

 

Konia z rzędem temu, kto to ogarnie.

Trójca Święta, trzy osoby, jedna natura.

 

Ja się nie podejmuję tego zadania.

Zapytam: św. Katarzyny ze Sieny.

 

Święta całkowicie mnie zaskoczyła:

Trójca Święta jest jak dobra restauracja.

 

Bóg Ojciec to stolik w najlepszym z miejsc.

Jest stolik wszystko się zaczyna.

A jak nie ma to…

 

Syn Boży to są dania, co głód zaspokajają.

Pokarm Słowa, pokarm Eucharystyczny.

Na dziś i na wieczność.

 

Duch Święty to jest bardzo dobry kelner.

Prowadzi do stolika i dania podaje.

Szuka drogi do Ojca.

Podaje Chrystusa.

 

W porcjach w sam raz dla ciebie.

Jest porcja dla dziecka.

Jest porcja do głodnego pana.

Jest porcja dla pani na diecie.

 

Jeden Bóg, a w trzech osobach.

Tajemnica to niezgłębiona.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.