Trzy dni

Trzy dni później…


EWANGELIA – (Łk 11, 29-32)
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie denews-na-strone.png

Trzy dni.

 

Trzy dni, we wnętrzu ryby.

Trzy dni, we wnętrzu ziemi.

 

Trzy dni.

 

Tyle wystarczyło Jonaszowi, by poszedł głosić.

Tyle wystarczył mieszkańcom Niniwy, by się nawrócić.

 

Trzy dni.

 

Tyle potrzebował Bóg, by zstąpić do piekieł i otworzyć niebo.

Tyle potrzebowali apostołowie, by zwątpić i umocnić się w wierze.

 

Trzy dni.

 

A ile czasu ty potrzebujesz?

Co się wydarzy trzy dni później?

  • DeNews
  • 1073
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.