Trzymaj rękę na pulsie – (Łk 9,57-62)

I poczuj…

 


EWANGELIA  (Łk 9,57-62)

Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”. Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”.
Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”.
Jeszcze inny rzekł: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.


 

 

Nie masz gdzie głowy położyć.

Bo ciągle gdzieś, ktoś cię potrzebuje.

 

Nie może serce twoje zaznać pokoju.

Bo ciągle szukasz prawdy, w świecie pół prawdy.

 

Nie możesz znaleźć zrozumienia.

Bo pytasz o to co boskie, przechodniów codzienności.

 

Idź dalej.

Patrz przed siebie.

Trzymaj rękę na pulsie.

 

I poczuj, jak bije rytm Boga.

Pośród rytmów tego świata.

I idź i głoś, słowem i czynem.

 

 

 

 

  • DeNews
  • 731
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.