Tu idzie o relację – (Mk 3,7-12)

Bo nie chce twojego podziwu…

 


EWANGELIA (Mk 3,7-12)
Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

denews_logo1


 

 

Widzieli dobroć.

Czuli akceptację.

Doświadczali miłości.

 

Cisnęli się więc do Jezusa.

Każdy chciał go spotkać.

Dotknąć, porozmawiać.

 

A Chrystus każe im milczeć.

Chce zostać w ukryciu.

Dlaczego?

 

Bo nie chce twojego zauroczenia.

Bo nie chce twojego podziwu.

Bo chce prawdziwej, głębokiej z tobą relacji.

 

Relacji miłości.

Relacji przyjaźni.

Relacji zaufania.

 

A to zupełnie coś innego:

  • niż bicie pokłonów.
  • bycie idolem.
  • i milion lajków.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.