Twój styl – (Łk 11, 47-54)

A Ty…


EWANGELIA (Łk 11, 47-54)
Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: „Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.


 

 

Czyhali na Jezusa.

Czyhali, by pochwycić Go na słowie.

 

A Ty, jaki ma styl?

 

Dostrzegasz to, co dobre i piękne?

Czy widzi tylko to, co małe i słabe?

 

Gdy mówisz o innych to:

 

Wskazujesz ich wady i błędy?

Czy pokazujesz ich mocne strony?

 

A gdy rozmowa jest o wierze to:

 

Potrafisz tylko krytykować i poddawać w wątpliwość?

Czy jednak potrafisz bronić i pokazywać mocne strony?

 

Jaki masz styl?

 

 

 

 

 

 

 

  • DeNews
  • 489
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.