Twoja Matka – (J 19,25-27)

A Ty?

Gdzie jesteś?


EWANGELIA (J 19,25-27)
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

denews_logo


 

 

Chrystus wywyższony.

Wywyższony na krzyżu.

 

A pod krzyżem.

Maryja obok Syna.

 

A ty?

Gdzie jesteś?

 

Tam pod krzyżem.

Maryja stała się Matką.

 

Twoją Matką.

Weź Ją do siebie.

 

Nie bądź sam.

I nie pytaj: „Gdzie jesteś Boże?”

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.