Twoja mowa cię zdradza – (J 3,31-36)

Gdy serce twoje myśli tylko o:…

 


EWANGELIA (J 3,31-36)
Jezus powiedział do Nikodema: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela /mu/ Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.

logo do teks


 

 

Gdy serce twoje myśli tylko o:

– o pieniądzach, to patrzysz, gdzie tu tylko zarobić.

– o rodzinie, to troszczysz się o nich każdego dnia.

– o pracy, to ciągle tylko o tym mówisz, nawet w domu.

– o wakacjach, to ciągle przeszukujesz internet, gdzie tu pojechać.

– o … – długo tu można wymieniać myśli i marzenia człowieka.

 

Kto jest z ziemi, po ziemsku przemawia.

Kto jest z wysoka, ten daje świadectwo o Bogu.

 

 

Twoja mowa zdradza cię:

– kim tak naprawdę jesteś.

– gdzie serce jest twoje.

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.