Tyle spraw jest do ogarnięcia – (Mt 26,36-42)

A przecież tak wiele jest spraw, które…

 


EWANGELIA (Mt 26,36-42)
Jezus z uczniami przyszedł posiadłości zwanej Getsemani, i rzekł do nich: „Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę”. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: „Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną”. I odszedłszy nieco dalej do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!” Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: „Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. Powtórnie odszedł i tak się modlił: „Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!”


 

 

„Panie! czymże ja jestem przed Twoim obliczem? –

Prochem i niczem;” – Dziady, Adam Mickiewicz.

 

Dziś święto Jezusa Chrystusa,

Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Co przed Bogiem jest i jedno z Nim jest.

 

Czasem, gdy nie czujesz się na siłach.

Czasem, gdy wątpisz w powodzenie.

Czasem, gdy wiesz, że ty nie dasz rady.

 

Wtedy prosisz by ktoś:

– wstawił się za tobą.

– załatwił ci jakąś sprawę.

– porozmawiał w twoim imieniu.

 

Poproś Jezusa by wstawił się u Ojca.

Poproś w modlitwie, na kolanach.

 

Poproś w intencji Mszy Świętej.

Najdoskonalszej modlitwie Chrystusa.

 

A przecież tak wiele jest spraw.

Spraw, które trzeba ogarnąć, wyprosić, załatwić.

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.