Tylko to dziś się liczy – (J 12,12-16)

Entuzjazm ludzi…


EWANGELIA (J 12,12-16)
Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: „Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie” oraz: „Król izraelski!”  A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane:
„Nie bój się, Córo Syjońska, oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu”.
Jego uczniowie początkowo tego nie rozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili.


 

 

Radosna Niedziela Palmowa.

Chrystus wjeżdża do Jerozolimy.

Entuzjazm ludzi nie ma granic.

 

Hosanna.

Błogosławiony.

Król izraelski.

 

Dziś ten czas, na chwilkę chcę zatrzymać.

Radować się, że Chrystus przybywa.

Jest blisko mnie i ja jestem blisko Niego.

 

Tylko to, dziś się liczy.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.