Umowa – (Mt 20, 1-16)

I wtedy umówił się z tobą…

 


Ewangelia (Mt 20, 1-16)

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».


 

 

Bóg powoływał cię do życia.

I wtedy umówił się z tobą.

 

Będziesz ojcem rodziny.

Będziesz miała dwójkę dzieci.

Będziesz księdzem.

Będziesz przemierzał świat.

Będziesz zamknięty w ciszy klasztoru.

Będziesz leczyła ludzi.

Będziesz budował domy.

Będziesz…

 

W zamian otrzymasz:

 

Dom z ogródkiem.

Mieszkanie na drugim piętrze.

Dobrą pensję.

Wszystko oddasz przeorowi.

Obdaruje cię zdrowiem.

Dotknę niedomaganiem w chorobie.

Ustanowię cię dyrektorem, proboszczem, generałem…

Pozostaniesz pracownikiem, wikariuszem, szeregowym…

Dam ci…

 

Sprawiedliwość, to nie znaczy tak samo.

Sprawiedliwość, to nie znaczy równo.

Sprawiedliwość, to tak jak się umówiłeś.

 

A kto się wywiąże, ten będzie zbawiony.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.