Uporządkować myśli – (J 5,31-47)

Trzy sposoby…


EWANGELIA – (J 5,31-47)
Jezus powiedział do Żydów: Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?


 

 

Myśli mają potężną moc.

Kształtują nasze duchowe oblicze.

 

Jak uporządkować swoje myśli?

Trzy sposoby:

 

  1. Nie dawaj dostępu myślom bezużytecznym.

Miej marzenia, ale nie poddawaj się marzycielstwu.

 

  1. Noś w sobie zapas dobrych, twórczych myśli.

Niech one będą dla ciebie drogowskazem.

 

  1. Najskuteczniejszym sposobem jest rozmyślanie.

Wpatruj się w swój ideał i budź w sobie pragnienie naśladowania go.

 

Kłaniają się tu jedne z pierwszych rozważań.

Czy już wiesz, jaki jest twój ideał?

 

Ideał wiary, miłości, zaufania…

Ideał męża, żony, rodzica, człowieka…

 

W zamęcie tego świata.

Pośród tysięcy niewiadomych.

 

Uwierz współczesnym Mojżeszom.

Uwierz słowom Chrystusa.

 

Nie wiem, ale zaufam Bogu.

I tym się różni wiara od religijności.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.