Uroczystość w której pewnie się odnajdziesz – (J 19,31-37)

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa…


EWANGELIA (J 19,31-37)

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.
Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.
Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: „Kości Jego nie będą łamane”. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: „Będą patrzeć na Tego, którego przebodli”.


 

 

Jest takie serce.

Najświętsze serce.

Serce Chrystusa.

 

Przylgnij sercem, do serca Boga.

 

Jest taki bok.

Przebity włócznią bok.

Bok, który jest źródłem sakramentów.

 

Uczyń swoje życie, życiem sakramentalnym.

 

Francuski, poeta i dyplomata, Paul Claudel napisze:

„Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,

To uroczystość serc przeszytych, uczuć odepchniętych, pragnień niezaspokojonych.”

 

W tej uroczystości, pewnie i ty możesz siebie odnaleźć.

 

 

 

 

 

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.