Usłysz i posłuchaj – (Łk 5, 12-16)

Gdy chorujesz…


EWANGELIA (Łk 5, 12-16)

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić».

Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił. A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: «Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań. On jednak usuwał się na pustkowie i tam się modlił.


 

 

Trąd, to straszna choroba.

Wyniszcza ciało człowieka.

 

Trąd kłamstwa wyniszcza umysł.

Trąd grzechu wyniszcza duszę.

Trąd egoizmu wyniszcza serce.

 

Tak powoli wyniszcza człowiek życie swoje.

 

Gdy chorujesz na ciele, to idź do lekarza i słuchaj go.

Gdy chorujesz na duszy, to idź do kapłana i słuchaj go.

 

A gdy wiesz lepiej, to nie zawracaj im głowy.

Bo w tym czasie, ktoś inny odzyska zdrowie.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.