Ustalmy jedną rzecz – (Mk 8,11-13)

Człowiek żąda…

 


EWANGELIA (Mk 8,11-13)

Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: „Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu”.
I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.


 

 

Człowiek.

 

Żąda znaku.

Chce zapewnień.

Najlepiej gwarancji.

 

Ustalmy jedną rzecz.

 

Bóg niczego ci nie musi udowadniać.

Bóg nie musi dawać ci żadnego znaku.

Wszystko co robi jest Jego miłością i łaską.

 

Jak to ma wyglądać?

 

To ja ma się przypodobać Bogu.

To ja mam dać Bogu znak obecności.

To ja ma odpowiedzieć miłością na Jego miłość.

 

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.