Uszczknąć coś od Świętego Benedykta – (Mt 19,27-29)

Może i nam uda się…


EWANGELIA (Mt 19,27-29)
Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.


 

 

Wspominamy dziś świętego Benedykta, opata.

Zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem.

 

Zakłada klasztor na Monte Cassino i układa regułę zakonną.

Reguła ta będzie fundamentem życia monastycznego w Europie.

 

Zaleca w niej roztropność i umiar w modlitwie, pracy i odpoczynku.

Wskaże drogę do świętości przez panowanie nad sobą, pokorę i posłuszeństwo.

 

Może i nam uda się coś uszczknąć z tej reguły.

Roztropność i umiar we wszystkim i już byłoby dobrze.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.