W imię Trójcy Świętej – (Mt 28,16-20)

Jednym słowem mówiąc…


EWANGELIA (Mt 28,16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.


 

 

Trójca Święta.

Ojciec, Syn i Duch Święty.

 

Jednym słowem mówiąc.

Bóg.

 

Ojciec jest dawcą życia.

Syn jest dawcą zbawienia.

Duch Święty jest dawcą świętości.

 

Uczyń znak krzyża z samego ranka.

Zakończ dzień, znakiem krzyża z wieczora.

 

Tak twoje życie będzie upływać w imię Trójcy Świętej.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

 

Amen.

To znaczy, niech się tak stanie.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.