Zwycięstwa i porażki – (Łk 1,46-56)

Żyjesz szybko.

Kochasz mocno…

 


EWANGELIA (Łk 1,46-56)
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
[zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu,
a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami,
a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje
jak przyobiecał naszym ojcom
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

denews_logo1


 

 

Podbijasz świat.

Jesteś przebojowy.

Żyjesz szybko.

Kochasz mocno.

 

A innym razem?

 

Masz wszystkiego dość.

Opadasz z sił.

Odpuszczasz sobie.

Nie wierzysz w miłość.

 

Wszystko się zmienia.

Przeplata ze sobą.

Czas ucieka.

I gdzie tu sens?

 

Święte jest imię Jego.

Mocne ma ramię.

Wszechmocna Jego władza.

 

Bez Niego.

Bez Boga.

Wiele rzeczy, nie ma sensu.

 

W Nim.

W Bogu.

W Zbawicielu.

 

I zwycięstwa.

I porażki.

Nabierają sensu.

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.