W zdrowym ciele, zdrowy duch – (J 11,45-57)

Słuchaj fachowców…


EWANGELIA – (J 11,45-57)
Wielu spośród żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać.


 

 

Dziś kończymy nasz trening charakteru.

A więc, trening duchowego oblicza.

 

I jakże aktualny temat nam został – higiena.

Dobrze wiemy: W zdrowym ciele, zdrowy duch.

 

To wielki skrót, więc słuchaj tu fachowców.

Sprawy, które musimy tu wziąć pod uwagę to:

 

Zdrowe odżywianie.

Dietetyk najlepiej to wyłoży.

 

Oddychanie.

Nie zapomnij wietrzyć mieszkania.

 

Sen.

Dąż do tego, by wstawać jak najwcześniej.

 

Ruch.

Ruszaj się, ale nigdy nie nadwyrężaj.

 

Wielu przed Paschą udawało się do Jerozolimy, aby się oczyścić.

 

Jakie to ważne.

By zadbać od czystość ciała i ducha.

 

Powodzenia w pracy nad charakterem.

Powodzenia w budowaniu duchowego oblicza.

 

Każdy niesie w sobie jakiegoś ducha.

Ten duch udziela się innym i przepełnia miejsca.

 

Miej w sobie i wnoś w życie dobrego ducha.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.