W życiu każdego człowieka – (Mk 1, 29-39)

„Masz ochotę…”


EWANGELIA (Mk 1, 29-39)
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.


 

 

Wczesnym rankiem.

„Nie mam czasu człowieku.”

 

Gdy było ciemno.

„Tyle obowiązków za dnia, przykro mi.”

 

Poszedł Jezus na pustynię.

„Nie mam gdzie, wszędzie ktoś.”

 

I tam się modlił.

„A czy można na leżąco, zapyta chłopak?”

 

 

„Masz ochotę na kawkę?”

Zapytał chłopak dziewczynę.

 

„Z Tobą zawsze mam czas.”

Odrzekła zalotnie dziewczyna.

 

W życiu każdego człowieka są takie osoby,

Dla których zawsze mamy czas.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.